Система за контрол на температурите в силози за зърно

Система за контрол на температурите в силози за зърно

Системата осъществява автоматично измерване на температурата в силозите за съхранение на зърно. Всички контролери са свързани в локална мрежа и подават данни за измерените температури към контролното табло. Контролното табло е изградено на базата на микропроцесорен контролер, който осъществява управлението

Control 2000 – температурен контрол на ферментатори

оценка за системата Контрол 2000 ( Control 2000) в международно издание

Осигурява  оптимален температурен режим за ферментационните процеси и подобряване качеството на продукцията.  Системата “CONTROL 2000” се състои от работна станция (РС) (компютърна система със специализирано програмно осигуряване) ,комуникационен контролер и промишлена мрежа от температурни контролери RTC25D.   Осигурява непрекъснат (24 часа в денонощието) визуален контрол на 74 обекта едновременно на екрана на РС в реално време. Актуализация на данните на монитора на РС – на всеки 1 или 3 минути в зависимост от скоростта на

Система за контрол на елеватори Elecon

Функции на системата: • Контролира степента на натоварване на лентови елеватори в процеса на работа. • Подава звукова и светлинна сигнализация до оператора на машината за възникнала критична ситуация. • Блокира автоматично претоварените съоражения. Предимства на системата : • Повишава