Функции на системата:

• Контролира степента на натоварване на лентови елеватори в процеса на работа.

• Подава звукова и светлинна сигнализация до оператора на машината за възникнала критична ситуация.

• Блокира автоматично претоварените съоражения.

Предимства на системата :

• Повишава сигурността при работа със лентови елеватори.

• Намаля риска и предотвратява евентуални загуби.

Към системата може  да се внедри софтуер , който да позволява наблюдение на процесите в реално време.

Система за контрол на елеватори Elecon