Цени на услуги

Цени за услуги Цена за клиент Цена за абонат Системна помощ Компютърни системи / диагностика и ремонт на компютърна техника, настройка на софтуер, оптимизация на операционна система, антивирусно почистване, архивиране на данни, обучение, консултации, поправка на база данни, дистанционен сервиз,

СПЕКТЪР 2000 – СОТ с двупосочна комуникация

СПЕКТЪР 2000 – СОТ с двупосочна комуникация

Системата “СПЕКТЪР 2000” е предназначена за контрол на охранявани обекти. Системата се състои от компютърна станция, комуникационна централа и приемо-предавателни модули разположени в охраняваните обекти.Централата осъществява връзката с наблюдавания обект. Получените от централата сигнали се декодират и обработват от програмния

Софтуерно осигуряване на система за температурен контрол

Софтуерно осигуряване на система за температурен контрол

· Дистанционна (от РС) промяна на заданието и режима на контролерите RTC25D, диагностика. · Архивиране на данните от измерванията и състоянието на контролерите. · Извеждане на: ·  таблични справки за измерените температури и промените в заданието и режима на работа на контролерите · графики за изменението на температурата във времето за отделен обект. · Максимален брой на свързаните към системата контролери – 128.

Система за контрол на температурите в силози за зърно

Система за контрол на температурите в силози за зърно

Системата осъществява автоматично измерване на температурата в силозите за съхранение на зърно. Всички контролери са свързани в локална мрежа и подават данни за измерените температури към контролното табло. Контролното табло е изградено на базата на микропроцесорен контролер, който осъществява управлението

Control 2000 – температурен контрол на ферментатори

Control 2000 – температурен контрол на ферментатори

Осигурява  оптимален температурен режим за ферментационните процеси и подобряване качеството на продукцията.  Системата “CONTROL 2000” се състои от работна станция (РС) (компютърна система със специализирано програмно осигуряване) ,комуникационен контролер и промишлена мрежа от температурни контролери RTC25D.   Осигурява непрекъснат (24 часа в денонощието) визуален контрол на 74 обекта едновременно на екрана на РС в реално време. Актуализация на данните на монитора на РС – на всеки 1 или 3 минути в зависимост от скоростта на

Система за управление на машини с ЦПУ

Система за управление на машини с ЦПУ

Системата се използва за въвеждане на управляващи програми за ЦПУ от флаш карта. Системата е изградена от три основни елемента: устройство за запис на електронни карти FCRW-01P,четец на електронни карти FCR- 01,електронна карта FC-01 Първия етап от работата на системата

Система за контрол на елеватори Elecon

Функции на системата: • Контролира степента на натоварване на лентови елеватори в процеса на работа. • Подава звукова и светлинна сигнализация до оператора на машината за възникнала критична ситуация. • Блокира автоматично претоварените съоражения. Предимства на системата : • Повишава

GPS контрол – TransMan

GPS контрол – TransMan

Системата за GPS контрол е една от първите български разработки в тази сфера. Софтуера, четците, записващите устройства и електронните карти са изцяло наша разработка. Системата работи повече от 10 години в над 20 фирми в цялата страна. Възможности на системата