· Дистанционна (от РС) промяна на заданието и режима на контролерите RTC25D, диагностика.

· Архивиране на данните от измерванията и състоянието на контролерите.

· Извеждане на:

·  таблични справки за измерените температури и промените в заданието и режима на работа на контролерите

· графики за изменението на температурата във времето за отделен обект.

· Максимален брой на свързаните към системата контролери – 128.

Софтуерно осигуряване на система за температурен контрол