Нашите системи дават възможност да се регистрират и съхраняват параметри от работната среда: температура, влажност, натоварване, ниво и други.

Тези параметри се анализират и при необходимост се стартират действия по стартиране на блокировки, изпращане на сигнал и други съобразно типа производство и последователността на изпълняваните технологични операции.

За фирмите, които разполагат с автопарк сме разработили цялостна система за GPS контрол.