Проектираме, изработваме и програмираме собствена серия контролери. Те се характеризират с устойчивост и надеждност, могат да работят в среда с повишена влажност и температура. Предвидена е възможност за дистанционен контрол и работа в мрежа. Програмното осигуряване е собствена разработка.