Как протича цялостния процес на работа с нашите клиенти:

  • на нашата първа среща ще разберем какъв е проблема който трябва да бъде разрешен, ще проучимм технологията на работа, ще ви консултираме
  • след анализ и последващо обсъждане с вас ще предложим конкретно решение в замисимост от вашите потребности
  • следва подготовка на задание, разработка и внедряване, обучение

Процеса може да бъде с различна продължителност, разработката с различна степен на сложност. Имаме опит с редица бутикови разработки.