СПЕКТЪР 2000 – СОТ с двупосочна комуникация

СПЕКТЪР 2000 – СОТ с двупосочна комуникация

Системата “СПЕКТЪР 2000” е предназначена за контрол на охранявани обекти. Системата се състои от компютърна станция, комуникационна централа и приемо-предавателни модули разположени в охраняваните обекти.Централата осъществява връзката с наблюдавания обект. Получените от централата сигнали се декодират и обработват от програмния