Control 2000 – температурен контрол на ферментатори

оценка за системата Контрол 2000 ( Control 2000) в международно издание

Осигурява  оптимален температурен режим за ферментационните процеси и подобряване качеството на продукцията.  Системата “CONTROL 2000” се състои от работна станция (РС) (компютърна система със специализирано програмно осигуряване) ,комуникационен контролер и промишлена мрежа от температурни контролери RTC25D.   Осигурява непрекъснат (24 часа в денонощието) визуален контрол на 74 обекта едновременно на екрана на РС в реално време. Актуализация на данните на монитора на РС – на всеки 1 или 3 минути в зависимост от скоростта на