Софтуерно осигуряване на система за температурен контрол

Софтуерно осигуряване на система за температурен контрол

· Дистанционна (от РС) промяна на заданието и режима на контролерите RTC25D, диагностика. · Архивиране на данните от измерванията и състоянието на контролерите. · Извеждане на: ·  таблични справки за измерените температури и промените в заданието и режима на работа на контролерите · графики за изменението на температурата във времето за отделен обект. · Максимален брой на свързаните към системата контролери – 128.