Системата “СПЕКТЪР 2000” е предназначена за контрол на охранявани обекти. Системата се състои от компютърна станция, комуникационна централа и приемо-предавателни модули разположени в охраняваните обекти.Централата осъществява връзката с наблюдавания обект. Получените от централата сигнали се декодират и обработват от програмния продукт. Информацията се визуализира на екрана на компютърната станция.Това което отличава “СПЕКТЪР 2000” от останалите радио-сот системи е възможността за обратна връзка с охранявания обект. Диспечера може да задава управляващи команди към обекта и да задейства разположените в обекта съоражения.  

СПЕКТЪР 2000 – СОТ с двупосочна комуникация