Системата за GPS контрол е една от първите български разработки в тази сфера. Софтуера, четците, записващите устройства и електронните карти са изцяло наша разработка. Системата работи повече от 10 години в над 20 фирми в цялата страна.

Възможности на системата 

Подържа и актуализира база от данни за транспортния парк, водачите и клиентите, сервизното обслужване на автомобилите.
Извежда на екран в табличен и графичен вид информация за: разхода на гориво, средна скорост, време за придвижване и престой, местоположение на транспортното средство, статус на автомобила.
Автоматично въвеждане на данни от електронната карта в пътните листи.
Извежда “Справка за разхода на гориво” за посочен месец съобразена с Наредба № 3 ( за изчисляване разхода на гориво).
Визуализация на маршрути.Модул за анимиране на маршрут.
Работен режим на автомобила – Програмата разграничава няколко основни режима за работа на автомобила. При графичното изобразяване на маршрутите потребителя може си избере, кой режим за работа на автомобила да  бъде показан.
Отработено време на водачите – В табличен вид се извежда информация за дежурствата на водачите, план график за дневните и нощни дежурства.
Изчислява възнагражденията на водачите на основа отработено време по предварително зададени ставки.Възможност за оценка работата на персонала по определени критерии.

Системата включва следните елементи: записващи устройства, електронни карти, четец и софтуер.

Софтуера може да се използва самостоятелно за администриране на основните процеси в автопарка на фирмата:създаване на досието на автомобилите, сервизни обслужвания, ръчно въвеждане на пътни листи, информация за водачите на МПС и други.

GPS контрол – TransMan

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.