Фирмата е с традиции в областта на проектирането, производството, монтажа, внедряването на нови технологии и автоматизацията.

Разработените от нас контролери и приложения, софтуер и цялостни системи успешно се използват от пивовари, гъбопроизводители, в люпилни, в силозни стопанства, пречиствателни станции, съоражения за съхранение на зърно, за администриране и контрол на автопарка на фирмата. Оптимизирали сме процеса на управелние на машини и поточни линии. Създали сме възможност за дистанционен контрол и работа в мрежа.

Част от нашите разработки може да видите в секция проекти.

Участвали сме в партньорства свързани с разработката на софтуерни приложения.

За нас беше предизвикателство да се включим в процеса на създаване на иновативно приложение свързано с яхтинг контрола.

Представяме Ви последните ни проекти

  • система за контрол на елеватори
  • двупосочен радио СОТ
  • система за следене на микроклимат